Ga naar de inhoud

Maak gebruik van nieuwsgroepen via KPN

Wil je graag gebruik maken van nieuwsgroepen KPN ? Komt dat goed uit! KPN heeft een nieuwsserver beschikbaar voor haar klanten waardoor je gratis van nieuwsgroepen kan downloaden. Op deze pagina leggen we uit hoe je gebruik kan maken van de nieuwsservers van KPN en wat hiermee mogelijk is. Om te downloaden heb je wel een programma nodig die kan downloaden uit binaire nieuwsgroepen. Bekende zijn SABnzbd, Grabit en Newsleecher.

Nieuwsgroepen KPN

De nieuwsservers van KPN is bereikbaar met de volgende gegevens.

  • Adres: news.kpn.nl
  • Inloggegevens: deze zijn niet nodig. Zolang je via een verbinding van KPN zit kan je downloaden vanaf de nieuwsserver

Omdat KPN de server gratis ter beschikking stelt is de snelheid niet hoog. De maximale download snelheid is namelijk maar 6,6Mb/s. De retentie van nieuwsgroepen KPN is 28 dagen.

Wil je graag een hogere download snelheid of een lange bewaartermijn van de bestanden? Dat is is helaas niet mogelijk met gratis nieuwsgroepen van KPN. Hiervoor zul je dus een Payserver moeten aanschaffen. Hierdoor kun je tegen een vast bedrag per maand hoge download snelheden halen en blijven de bestanden vaak 1000 dagen beschikbaar. Het is natuurlijk mogelijk om een trial aan te vragen waardoor je op proef een payserver hebt. Via NewsXS kan je een gratis proefabonnement nemen van 14 dagen.