Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Dexplore.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers. Via deze pagina informeren wij jou daarom omtrent gegevens die deze site en derde partijen verzamelen.

Cookies en webbeacons

Dexplore.nl verzamelt verschillende gegevens van haar bezoekers, hiervoor maken wij gebruik van cookies en webbeacons. In deze cookies worden persoonlijke voorkeuren opgeslagen, daardoor hoef je niet voor elke reactie of post op het forum opnieuw in te loggen.

Op Dexplore.nl worden advertenties van derde partijen getoond. Een hiervan is Google Adsense. Deze partijen maken ook gebruik van cookies en webbeacons. Om de juiste advertenties te tonen aan personen wordt er informatie bijgehouden van bezoekers. Hieronder vallen bijvoorbeeld je IP adres, internet provider, browser en je besturingssysteem. Dit wordt gedaan om bezoekers van Dexplore.nl relevante advertenties te tonen.

Google maakt voor haar dienst Adsense gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie. Zodra u een website bezoekt die hier gebruik van maakt wordt er automatisch een cookie geplaatst. Google gebruikt deze cookies om advertenties te tonen op basis van interesses van bezoekers. Hierdoor kan het voorkomen dat u advertenties ziet van bedrijven die gerelateerd zijn aan bezoeken van eerdere website’s.

Wilt u geen gebruik maken van Doubleclick-cookies? U kunt zich dan afmelden op de volgende pagina: http://www.google.com/ads/preferences/

Website Analytics

Dexplore.nl maakt ook gebruik van programma’s om statistieken bij te houden van deze websites. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van Google Analytic. Ook deze dienst maakt gebruik van cookies. Hierdoor kan gemeten worden welke bezoekers op deze website komen en hoe lang die bijvoorbeeld blijven. Deze gegevens worden opgeslagen bij Google in de Verenigde Staten.

De gegevens worden door Google bij gehouden om te kijken hoe er gebruik wordt gemaakt van deze website. Als Google wettelijk verplicht wordt gesteld mag het deze gegevens aan derde geven. Uw IP adres zal nooit gebruikt worden om te combineren met andere diensten van Google.

Cookies uitzetten

Wilt u geen gebruik maken van cookies? Dan dient u deze zelf handmatig uit te zetten in de internet browser. Het eenmalig verwijderen van cookies zal niet werken. De volgende keer zal Dexplore.nl automatisch weer een cookie plaatsen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina.

Dexplore.nl mag deze pagina zonder aankondiging wijzigen. Het is daarom raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u akkoord gaat met een eventuele nieuwe privacy beleid.