Ga naar de inhoud

Spotnet online

Wil je graag online kijken wat er in nieuwsgroepen te vinden is via Spotnet online? Dat kan! Er zijn diverse online websites waar je kan bekijken wat in de vele nieuwsgroepen is te vinden. Eerst waren er verschillende sites waar van alles te vinden was, helaas zijn deze offline gehaald. Maar niet getreurd er zijn nog diverse andere websites die vergelijkbaar zijn met het programma Spotnet.

Voordelen Spotnet online

  • Je bent niet afhankelijk van een programma op je computer
  • Is te gebruiken op elk computer (Windows, Mac OS X, Linux)
  • Overzichtelijk en handig in gebruik

Spotnet online website

De naam van het systeem is: Webbased Spotnet. Het is een online website die je kan vergelijken met het programma Spotnet. Hierdoor kan je overzichtelijk zien wat er op nieuwsgroepen aanwezig is, daarnaast is er ook een mogelijkheid om te zoeken. In onderstaande screenshot zie je hoe Spotnet online eruit ziet. Door een regel aan te klikken kan je de desbetreffende spot openen, je krijgt dan alle informatie te zien.

Spotnet online

NZB

Zodra je een spot hebt geopend zie je alle informatie. Om hem te kunnen downloaden heb je de NZB nodig. Die kan je downloaden door op de blauw button met de tekst “Download NZB” te klikken. Het is niet mogelijk om Spotnet online ook daadwerkelijk te downloaden. Hiervoor heb je een nieuwsreader nodig. Meer daarover kun je lezen op de pagina Nieuwsgroepen.

Spotnet online

[hr]

Websites

Omdat websites waar informatie over downloads op nieuwsgroepen regelmatig verwijderd worden hebben we hieronder een lijst met websites die Webbased spotnet hosten. Sommige websites hebben extra filters toegevoegd waardoor je nog specifieker kan zoeken naar downloads.

[li]www.nzbserver.com[/li]
[li]www.nzbstars.com[/li]