Ga naar de inhoud

YouTube omzetten naar MP3

YouTube omzetten naar MP3Wil je graag YouTube omzetten naar MP3 zodat je het liedje op je pc of mobiel kan luisteren? Wij hebben hier meer informatie over en hoe het werkt. Op YouTube staan vele muziek video’s, als je een van deze wilt omzetten naar een MP3 moet je op een aantal dingen letten. Het belangrijkste is de kwaliteit van de video. Als de video heen lage kwaliteit heeft zal de audio ook niet al te best zijn, zoek dus een video van hoge kwaliteit uit die je wilt omzetten naar MP3. Ook zitten in muziek video’s soms stemmen van de clip zelf doorheen die bij de originele liedje niet aanwezig zijn. Let er ook op dat het officieel niet toegestaan is om MP3 van de video’s te rippen en voor eigen doeleinden te gebruiken zonder dat je het originele nummer ook hebt aangeschaft.

[hr]

YouTube omzetten naar MP3

Op Dexplore.nl hebben we een handleiding Youtube omzetten naar MP3 gemaakt. Hierin leggen wij uit je hoe geluid uit een video kan halen en deze vervolgens kan opslaan als een MP3 bestand. Klik hier voor de handleiding Youtube omzetten naar Mp3


Lukt het niet met omzetten? of heb je nog vragen. Stel je vraag dan op ons forum. Hier kunnen we je helpen bij eventuele problemen.

[social_media]